Tele-Fonika

AFL

Elektroenergetyczny przewód goły, okrągły, stalowo-aluminiowy.

AL

Elektroenergetyczne przewód napowietrzne goły, aluminiowy.

ALY

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, aluminiowe, jednożyłowe, o izolacji polwinitowej.

ASXSn

Przewody elektroenergetyczne samonośne o żyłach aluminiowych zagęszczanych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie płomienia.

H03VV-F /OMY/ H03VVH2-F /OMYp/

Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej.

H05RN-F

Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce gumowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych.

H05V-K /LgY/ – 300/500V

Kable i przewody elektroenergetyczne - Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej, do układania na stałe.

H05V-R /LY/

Kable i przewody elektroenergetyczne - Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej, do układania na stałe.

H05V-U /DY/

Kable i przewody elektroenergetyczne - Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej, do układania na stałe.

H05VV-F /OWY/

Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych.

H07RN-F

Przewody w izolacji gumowej, do przemysłowych i rolniczych odbiorników ruchomych i przenośnych.

HAKNFTA

Kable elektroenergetyczne trzy żyłowe o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone taśmami

HAKNFTY

Kable elektroenergetyczne trzyżyłowe o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone taśmami

HO5RR-F 300/500V

Kable i przewody elektroenergetyczne - Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce gumowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych.

OGł

Elektroenergetyczne przewody o izolacji i oponie gumowej do silników głębinowych.

XHAKXS

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną, z powłoka

XHKXS

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą miedzianą o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną, z powłoką

XRUHAKXS

Kabel średnich napięć o izolacji XLPE
Uo/U(Um) = 6/10(12)kV

XRUHKXS

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą miedzianą o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo,

XUHAKXS

Kabel średnich napięć o izolacji XLPE
Uo/U(Um) = 6/10(12)kV

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka