XRUHKXS

XRUHKXS
Zapytaj o produkt

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą miedzianą o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo, z powłoką z polietylenu termoplastycznego.

Norma: ZN-TF-500

Charakterystyka

Żyły

Cu klasy 2 
Ekran na żyle polietylen półprzewodzący 

Izolacja

polietylen usieciowany

Ekran na izolacji

polietylen półprzewodzący
Obwój ekranu taśma półprzewodząca blokująca wodę

Żyła powrotna

druty miedziane, okrągłe, spirala – taśma miedziana
Obwój ośrodka taśma półprzewodząca blokująca wodę
Uszczelnienie promieniowe taśma Al z kopolimerem PE ułożona wzdłużnie
Powłoka polietylen termoplastyczny
Dodatkowe informacje Napięcie probiercze: 3,5Uo/5 minut Intensywność wyładowań niezupełnych: max 2pC/2Uo Maks. temp. żyły dla obciążenia długotrwałego: +90°C Maks. temp. żyły roboczej przy zwarciu 5 sek.: +250°C Maks. siła ciągnięcia za żyłę: 50 X S (S = przekrój żyły Cu w mm2) [N] Najniższa dopuszczalna temp. kabli przy układaniu: - 20°C Min. promień gięcia: 15d (d = średnica kabla).

Opis

XRUHKXS – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą miedzianą, o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) uszczelniony wzdłużnie (U) i promieniowo (R) o powłoce z polietylenu termoplastycznego (X).

Zastosowanie

Do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um)=3,6/6 (7,2)kV; 6/10 (12)kV; 8,7/15 (17,5)kV; 12/20 (24)kV; 18/30 (36)kV.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka