Kable elektroenertgetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego 3,6/6KV; 6/10KV, 8,7/15KV, 12/20KV, 18/30KV

YHKXS

Kable i przewody elektroenergetyczne - Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą miedzianą o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną

YHAKXS

Kabel średnich napięć o izolacji XLPE
Uo/U(Um) = 3.6/6(7.2)kV

XHKXS

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą miedzianą o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną, z powłoką

XHAKXS

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną, z powłoka

XUHKXS

Kable i przewody elektroenergetyczne - Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą miedzianą o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną

XUHAKXS

Kabel średnich napięć o izolacji XLPE
Uo/U(Um) = 6/10(12)kV

XRUHKXS

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą miedzianą o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo,

XRUHAKXS

Kabel średnich napięć o izolacji XLPE
Uo/U(Um) = 6/10(12)kV

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka