Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej przesyconej syciwem niesciekającym i powłoce ołowianej na napięcie 3,6/6KV DO 23/40KV

HAKNFTA

Kable elektroenergetyczne trzy żyłowe o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone taśmami

HAKNFTY

Kable elektroenergetyczne trzyżyłowe o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone taśmami

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka