Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych

OGł

Elektroenergetyczne przewody o izolacji i oponie gumowej do silników głębinowych.

H03VV-F /OMY/ H03VVH2-F /OMYp/

Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej.

H05VV-F /OWY/

Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych.

HO5RR-F 300/500V

Kable i przewody elektroenergetyczne - Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce gumowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych.

H05RN-F

Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce gumowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych.

H07RN-F

Przewody w izolacji gumowej, do przemysłowych i rolniczych odbiorników ruchomych i przenośnych.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka