Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i polietynowej w powłoce polwinitowej lub polietynowej na napięcie 0,6/1KV

YKY

Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce PVC.

YKXS

Kable i przewody elektroenergetyczne - Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej lub

YAKY

Kable z żyłami aluminiowymi w izolacji i powłoce PVC z gumowym wypełnieniem.

YAKXs

Kable z żyłami aluminiowymi w izolacji XLPE i powłoce PVC.

ASXSn

Przewody elektroenergetyczne samonośne o żyłach aluminiowych zagęszczanych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie płomienia.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka