HAKNFTY

HAKNFTY
Zapytaj o produkt

Kable elektroenergetyczne trzyżyłowe o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone taśmami stalowymi z osłoną ochronną polwinitową.

 Norma: PN-HD 621 S1

Charakterystyka

Żyła

  1. miedziana okrągła (wielodrutowa) wg normy PN-EN 60228
  2. aluminiowa okrągła (jedno lub wielodrutowa) wg normy PN-EN 60228

Ekran na żyle: papier półprzewodzący
Izolacja: papierowa
Ekran na izolacji: papier metalizowany perforowany lub półprzewodzący
Ośrodek kabla: izolowane, ekranowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte taśmą bawełnianą przetykaną drucikami miedzianymi. Ośrodek kabla jest przesycony syciwem nieściekającym.
Powłoka: ołowiana
Osłona ochronna pod pancerzem: włóknista
Pancerz: taśmy stalowe pokryte obustronnie warstwą ochronną
Osłona ochronna: polwinitowa
Barwa izolacji: kolor żył naturalny
Zastosowanie: do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w ziemi oraz w kanałach kablowych,w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, przy znacznych rożnicach poziomów.
Objaśnienie symbolikiliterowej kabla: HKnFty – kabel (HK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami miedzianymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną ochronną polwinitowaną (y).
HAKnFty – kabel (HAK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami aluminiowymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną ochronną polwinitową (y).

  

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka