HAKNFTA

HAKNFTA
Zapytaj o produkt

Kable elektroenergetyczne trzy żyłowe o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone taśmami stalowymi z osłona włóknistą.

Norma: PN-HD 621 S1

Charakterystyka

Żyła

  1. miedziana okrągła (wielodrutowa) wg normy PN-EN 60228
  2. aluminiowa okrągła (jedno lub wielodrutowa) wg normy PN-EN 60228

Ekran na żyle: papier półprzewodzący
Izolacja: papierowa
Ośrodek kabla: izolowane, ekranowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte taśmą bawełnianą przetykaną drucikami miedzianymi. Ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.
Powłoka: ołowiana
Osłona ochronna pod pancerzem: włóknista
Pancerz: taśmy stalowe pokryte obustronnie warstwą ochronną
Osłona ochronna: włóknista
Barwa izolacji: kolor żył naturalny
Zastosowanie: do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone bezpośrednio w ziemi, przy znacznych rożnicach poziomów.
Objaśnienie symboliki literowej kabla: HKnFtA – kabel (HK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami miedzianymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną włóknistą (A).
HAKnFtA – kabel (HAK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami aluminiowymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną włóknistą (A).

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka