AL

AL
Zapytaj o produkt

Elektroenergetyczne przewód napowietrzne goły, aluminiowy.

Konstrukcja

Oznaczenie wg
PN-EN 50182
Stare
oznaczenie
Przekrój
obliczeniowy
Liczba drutów /
średnica nominalna
Średnica
obliczeniowa
przewodu
Waga obliczeniowa
przewodu
    mm2 szt. / mm mm kg
886-AL1 AL 887 885,8  61 / 4,30  38,70 2451

Parametry fizyczne i mechaniczne

Oznaczenie wg
PN-EN 50182
Stare
oznaczenie
Obliczeniowa siła
zrywająca przewód
Rezystancja D.C.
w 20°C
Moduł sprężystości
podłużnej
przewodu
(końcowy) 1)
Współczynnik
rozszerzalności
liniowej cieplnej
przewodu 1)
    kN Ω/km GPa 1/°C
886-AL1 AL 887 141,7 0,0327 58,3 23,0 x 10-6

1) Na podstawie IEC 1597

Standardowe pakowanie: Bębny drewniane

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka