AFL

AFL
Zapytaj o produkt

Elektroenergetyczny przewód goły, okrągły, stalowo-aluminiowy.
Oznaczenie przewodu wg PN-EN 50182: 241-AL1/57-ST1A
Oznaczenie przewodu wg PN-IEC 1089: 241-A1/S1A-30/19

Konstrukcja

Oznaczenie Przekrój
obliczeniowy
Liczba drutów /
średnica nominalna
Średnica
obliczeniowa
Przybliżony ciężar przewodu*
  Rdzeń Aluminium Przewód Rdzeń Aluminium Rdzeń Przewód  
  mm2 mm2 mm2 ilość/mm ilość/mm mm mm kg/km
AFL-4 240 56,47 241,3 298,0 19 / 1,95 30 / 3,20  9,75 22,55 1122

* Waga przewodu ze smarem. Smarowanie przypadek 1 wg PN-EN 50182 (tylko rdzeń stalowy).

Parametry fizyczne i mechaniczne

Oznaczenie Obliczeniowa siła
zrywająca przewód
Rezystancja D.C.
w 20°C
Moduł sprężystości
podłużnej
przewodu
(końcowy) 1)
Współczynnik
rozszerzalności
liniowej cieplnej
przewodu 1)
  kN Ω/km GPa 1/°C
AFL-4 240 106,2 0,1199 80 18,0 x 10-6

1) Zgodnie z publikacją IEC 209

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka