Tele-Fonika

XUHKXS

Kable i przewody elektroenergetyczne - Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą miedzianą o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną

YAKXs

Kable z żyłami aluminiowymi w izolacji XLPE i powłoce PVC.

YAKY

Kable z żyłami aluminiowymi w izolacji i powłoce PVC z gumowym wypełnieniem.

YDY

Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe.

YDYp

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie, do układania na stałe.

YDYt

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o izolacji i powłoce polwinitowej, wtynkowe.

YHAKXS

Kabel średnich napięć o izolacji XLPE
Uo/U(Um) = 3.6/6(7.2)kV

YHKXS

Kable i przewody elektroenergetyczne - Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą miedzianą o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną

YKXS

Kable i przewody elektroenergetyczne - Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej lub

YKY

Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce PVC.

YLY

Przewody z żyłami wielodrutowymi , wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka