Przewody górnicze energetyczne w powłoce gumowej na napięcie do 0,6/1Kv

BiT NSHTÖU

Przewody wielożyłowe do urządzeń dźwigowych, o izolacji i powłoce gumowej na napięcie 0,6/1kV

BiTflex® 1000 R-J

Przewód wielożyłowy o powłoce gumowej do wielokrotnego zwijania, bębnowy, 0,6/1 kV

BiTmining (N)SSHOEU

Przewód gumowy, wielożyłowy do urządzeń przemysłowych i górniczych, 0,6/1 kV

H07 BQ-F

Elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o zwiększonej odporności chemicznej, 450/750V

H07 RN-F

Elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce gumowej, 450/750V

O2nGcekż-G2

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej z dwoma układami żył 

OGŁ

Elektroenergetyczny przewód górniczy do silników g³êbinowych o izolacji i oponie gumowej 0,6/1kV

OnG jednożyłowy

Elektroenergetyczny jednożyłowy przewód górniczy o izolacji i oponie gumowej 

OnG wielozyłowy

Elektroenergetyczny wielożyłowy przewód górniczy o izolacji i oponie gumowej 

OnG1

Elektroenergetyczny wielożyłowy nieekranowany przewód górniczy o izolacji i oponie gumowej

OnGcekż-G

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej 

OnGcekż-G2

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej z dwoma układami żył 

OnGcekż-GW

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej, uszczelniony 

OnGcekżi-G

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej

OnGc-G

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy nieekranowany o izolacji i oponie gumowej

OnG-Szn

Elektroenergetyczny przewód górniczy dwużyłowy o izolacji i oponie gumowej

OnZGcekż-GW(A)

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka