OnGc-G

Zapytaj o produkt

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy nieekranowany o izolacji i oponie gumowej

Dane techniczne:

 • Przewód oponowy (O),górniczy (G) z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej (Gc) oraz w oponie z gumy olejoodpornej, nierozprzestrzeniającej płomienia (n).
 • Najwyższa dopuszczalna temperatura pracy: 90°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze:
  żył roboczych: 3,2 kV
  żył pomocniczych: 2 kV
 • Min. promień gięcia:
  6 x Ø przy instalowaniu na stałe
  10 x Ø do odbiorników ruchomych

Budowa:

 • Żyły: miedziane, ocynowane, wielodrutowe kl 5 wg PN-EN 60228
 • Izolacja żył roboczych i pomocniczych: specjalna guma izolacyjna ciepłoodporna IEP wg PN-89/E-29100
 • Izolacja żyły ochronnej: specjalna guma przewodząca GP wg PN-89/E-29100
 • Kolory żył:
  4 - żyłowe: żyły robocze: zielona, czerwona, naturalna; żyła ochronna: czarna karbowana;
  5 - żyłowe: żyły robocze: zielona, czerwona, naturalna; żyła ochronna: czarna karbowana; żyła pomocnicza: brązowa;
  7 - żyłowe: żyły robocze: zielona, czerwona, naturalna; żyła ochronna: czarna karbowana; żyły pomocnicze: zielona, czerwona, naturalna
 • Powłoka żył pomocniczych (7-żyłowe): specjalna guma izolacyjna ciepłoodporna rodzaju IEP wg PN-89/E-29100 Wkładki: guma IZ lub IEP wg PN-E- 29100:1989
 • Ośrodek:
  4 - żyłowe: izolowane żyły robocze wraz z trzema składowymi żyły ochronnej i wkładkami umieszczonymi we wnękach między żyłami, skręcone wokół centralnej wkładki
  5 - żyłowe: izolowane żyły robocze i żyła pomocnicza wraz z czterema składowymi żyły ochronnej, umieszczonymi we wnękach między żyłami, skręcone wokół centralnej wkładki
  7 - żyłowe: izolowane żyły robocze oraz ośrodek żył pomocniczych wraz z czterema składowymi żyły ochronnej, umieszczonymi we wnękach między żyłami, skręcone wokół centralnej wkładki
 • Obwój: taśma przewodząca
 • Opona: guma ON4 według PN-89/E-29100, nierozprzestrzeniająca płomienia, o indeksie tlenowym >29
 • Kolor opony: czarny lub uzgodniony z zamawiającym.

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych zainstalowanych w podziemnych, otworowych i odkrywkowych zakładach górniczych poza strefami zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka