Kable energetyczne

(N)HXCH FE180/E30 CERAMIC

Bezhalogenowy kabel energetyczny z żyłą koncentryczną (zgodny z normą DIN VDE 0266) z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 30 minut E30, zgodnie z DIN 4102-12

(N)HXCH FE180/E90 CERAMIC

Bezhalogenowy kabel energetyczny z żyłą koncentryczną (zgodny z normą DIN VDE 0266) z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut E90, zgodnie z DIN 4102-12

(N)HXH FE180/E30-J(O)

Bezhalogenowy kabel energetyczny (zgodny z normą DIN VDE 0266) z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 30 minut E30, zgodnie z DIN 4102-12

(N)HXH FE180/E30-J(O)

Bezhalogenowy kabel energetyczny (zgodny z normą DIN VDE 0266) z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 30 minut E30, zgodnie z DIN 4102-12

AsXS(n)

Samonośny przewód energetyczny o żyłach aluminiowych do budowy i modernizacji linii napowietrznych niskiego napięcia

BiT 1000® DC Link

Elastyczny kabel zasilający napięcia stałego 1000V

BiT 1000® DC Link

Elastyczny kabel zasilający napięcia stałego 1000V

BiT 1000® H

Bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV

BiT 1000® HCH

Giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV

BiT 1000® Power

Giętki kabel zasilający, 0,6/1kV

BiT 1000® Power

Giętki kabel zasilający, 0,6/1kV

BiT 1000® solar

Przewód jednożyłowy giętki, do instalacji fotowoltaicznych, 0,6/1kV

BiT 1000® solar

Przewód jednożyłowy giętki, do instalacji fotowoltaicznych, 0,6/1kV

BiT CP

Specjalny kabel do ochrony katodowej

BiT NSGAFÖU 1,8/3 kV

Jednożyłowy giętki kabel o izolacji gumowej, 1,8/3 kV, do stosowania w pojazdach szynowych

BiT NSGAFÖU 3,6/6 kV

Jednożyłowy giętki kabel o izolacji gumowej, 3,6/6kV, do stosowania w pojazdach szynowych

BiT NSHTÖU

Przewody wielożyłowe do urządzeń dźwigowych, o izolacji i powłoce gumowej na napięcie 0,6/1kV

BiT Power P1-112300C EMC

Ekranowany kabel zasilający i sterowniczy z żyłą koncentryczną

BiTflex® 1000 R-J

Przewód wielożyłowy o powłoce gumowej do wielokrotnego zwijania, bębnowy, 0,6/1 kV

BiTflex® twin

Specjalne kable do stosowania w obwodach zasilających DC oraz w innych aplikacjach wymagających wykonania połączeń w obwodach prądu stałego.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka