Kable i przewody elektroenergetyczne do układania na stałe oraz do odbiorników ruchomych i przenośnych

BiT 1000® DC Link

Elastyczny kabel zasilający napięcia stałego 1000V

BiT 1000® Power

Giętki kabel zasilający, 0,6/1kV

BiT 1000® solar

Przewód jednożyłowy giętki, do instalacji fotowoltaicznych, 0,6/1kV

BiT NSGAFÖU 1,8/3 kV

Jednożyłowy giętki kabel o izolacji gumowej, 1,8/3 kV, do stosowania w pojazdach szynowych

BiT NSGAFÖU 3,6/6 kV

Jednożyłowy giętki kabel o izolacji gumowej, 3,6/6kV, do stosowania w pojazdach szynowych

BiT NSHTÖU

Przewody wielożyłowe do urządzeń dźwigowych, o izolacji i powłoce gumowej na napięcie 0,6/1kV

BiT Power P1-112300C EMC

Ekranowany kabel zasilający i sterowniczy z żyłą koncentryczną

BiTflex® 1000 R-J

Przewód wielożyłowy o powłoce gumowej do wielokrotnego zwijania, bębnowy, 0,6/1 kV

BiTflex® twin

Specjalne kable do stosowania w obwodach zasilających DC oraz w innych aplikacjach wymagających wykonania połączeń w obwodach prądu stałego.

BiTmining (N)SSHOEU

Przewód gumowy, wielożyłowy do urządzeń przemysłowych i górniczych, 0,6/1 kV

BiTservo® 2XSLCY-J

Giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, o podwyższonej obciążalności, 0,6/1kV

BiTservo® 2YSLCY-J

Giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, 0,6/1kV

BiTservo® 3plus2XSLCY-J

Giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwosci, o podwyższonej obciążalności prądowej, symetryczny, 0,6/1kV

H01N2-D 100/100V

Kabel spawalniczy

H01N2-E 100/100V

Kabel spawalniczy o zwiększonej giętkości

H03VV-F

Przewód o izolacji i powłoce PVC do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych

H03VVH2-F

Przewód o izolacji i powłoce PVC do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych

H03VVH2-F

Ciepłoodporny przewód o izolacji i powłoce gumowej do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych

H05BQ-F

Przewód o powłoce poliuretanowej do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych

H05RN-F

Przewód o izolacji i powłoce gumowej do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka