Kable górnicze energetyczne na napięcie 3,6/6 Kv

YHKGXSekFtZnyn 3,6/6kV

Elektroenergetyczny pancerzony kabel górniczy 

YHKGXSekyn 3,6/6kV

Elektroenergetyczny ekranowany kabel górniczy

YHKGXSFoyn 3,6/6kV

Elektroenergetyczny pancerzony kabel górniczy

YHKGXSFtZnyn 3,6/6kV

Elektroenergetyczny pancerzony kabel górniczy

YHKGYekFtZnyn 3,6/6kV

Elektroenergetyczny ekranowany i pancerzony kabel górniczy

YHKGYFoyn 3,6/6kV

Elektroenergetyczny pancerzony kabel górniczy

YHKGYFtznyn 3,6/6kV

Elektroenergetyczny pancerzony kabel górniczy

YKGYFoyn 3,6/6kV

Elektroenergetyczny pancerzony kabel górniczy

YKGYFtZnyn 3,6/6kV

Elektroenergetyczny pancerzony kabel górniczy

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka