OnG1

Zapytaj o produkt

Elektroenergetyczny wielożyłowy nieekranowany przewód górniczy o izolacji i oponie gumowej

Dane techniczne:

 • Przewód oponowy (O), górniczy (G) z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy zwykłej oraz w oponie z gumy olejoodpornej, nierozprzestrzeniającej płomienia (n), z żyłami skręconymi w ośrodek z wkładkami lub na rdzeniu(1)
 • Najwyższa dopuszczalna temperatura pracy: 60°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze:
  żył roboczych: 3,2 kV
  żył pomocniczych: 2,0 kV
 • Min. promień gięcia:
  6 x Ø przy instalowaniu na stałe
  10 x Ø do odbiorników ruchomych. 

Budowa:

 • Żyły: miedziane, ocynowane, wielodrutowe kl 5 wg. PN-EN 60228
 • Izolacja: specjalna guma izolacyjna IZ wg PN-89/E-29100
 • Kolory żył:
  2 - żyłowe: żyły robocze: czerwona, naturalna
  4 - żyłowe: żyły robocze: zielona, czerwona, naturalna żyła ochronna: czarna karbowana
  5 - żyłowe: żyły robocze: zielona, czerwona, naturalna żyła ochronna: czarna karbowana żyła pomocnicza: brązowa
 • Ośrodek:
  2 - żyłowe: 2 żyły robocze oraz dwa wkłady skręcone wspólnie
  4 - żyłowe: 3 żyły robocze i 1 żyła ochronna skręcone wspólnie na rdzeniu
  5 - żyłowe: 3 żyły robocze, 1 żyła ochronna i 1 żyła pomocnicza skręcone wspólnie na rdzeniu gumowym
 • Rdzeń lub wkładki: specjalna guma izolacyjna wg PN-89/E-29100
 • Opona: specjalna guma ON3 lub ON4 według PN-89/E-29100, nierozprzestrzeniająca płomienia, o indeksie tlenowym >29
 • Kolor opony: czarny. 

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych zainstalowanych w podziemnych, otworowych i odkrywkowych zakładach górniczych poza strefami zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka