PSY

Dane techniczne:

  • Przewód (P), strzałowy (S), o izolacji PVC (Y).
  • Napięcie probiercze: 3 kV, 5min 50 Hz
  • Temperatura pracy: od -15ºC do 70ºC 

Budowa:

  • Żyła: miedziana, wielodrutowa kl. 5 wg PN-EN 60228,
  • Izolacja: specjalny PVC
  • Oznaczenie żył: czerwony, zielony
  • Powłoka zewnętrzna: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 kategoria C, badanie na wiązce kablowej) o indeksie tlenowym > 29
  • Kolor powłoki: żółty 

Zastosowanie:

Przewód stosuje się przy wykonywaniu robót strzałowych jako linia strzałowa stała lub zwijana we wszystkich zakładach górniczych w których wykonuje się roboty strzałowe, w tym również w polach metanowych wszystkich kategorii zagrożenia, zgodnie z przepisami górniczymi 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka