YnOGYek

Zapytaj o produkt

Ekranowany przewód górniczy o izolacji i powłoce PVC

Dane techniczne:

 • Przewód oponowy (O), górniczy (G), z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC(Y), oponie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie się płomienia (Yn), z ekranami indywidualnymi z półprzewodzącego PVC(ek)
 • Zakresy temperatury:
  Temperatura pracy: -30°C do 70°C
  Najniższa dopuszczalna temperatura przy układaniu: -5°C
  Dopuszczalna temperatura żył podczas pracy: 70°C
  Dopuszczalna temperatura żył podczas zwarcia: 160°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze:
  3,2 kV (żyły robocze)
  2 kV (żyły pomocnicze)
 • Min. promień gięcia:
  przy instalowaniu na stałe: 6 x Ø
  dla odbiorników ruchomych: 10 x Ø
 • Dopuszczalna wartość siły naciągu [N]:
  przy bezpośrednim ciągnięciu za żyły: 50*S
  przy ciągnięciu za powłokę (np.pończocha): 50*S
  gdzie: S - suma przekrojów żył roboczych kabla [mm2] 

Budowa:

 • Żyły: miedziane wielodrutowe kl 5 wg PNEN 60228 Izolacja: specjalny PVC
 • Kolory żył:
  żyły robocze: naturalna, czerwona, niebieska
  żyła ochronna: miedziana nieizolowana
  żyła pomocnicza: brązowa
 • Ekran indywidualny na żyłach: wytłoczony z tworzywa półprzewodzącego na każdej żyle roboczej
 • Ośrodek: żyły robocze ekranowane i pomocnicza skręcone wokół gołej żyły ochronnej
 • Powłoka wewnętrzna: PVC
 • Powłoka zewnętrzna (osłona): specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PNEN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor powłoki: żółty 

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do zasilania stałych i przenośnych urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a” „b” lub „c” wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka