YHKGXSekyn

Zapytaj o produkt

Elektroenergetyczny podwójnie ekranowany kabel górniczy

Dane techniczne:

 • Kabel (K) elektroenergetyczny górniczy (G), z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE (XS), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H), o powłoce wewnętrznej PVC (Y), o ekranie ogólnym na ośrodku (ek), w osłonie zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (yn).
 • Zakresy temperatury:
  Temperatura pracy: -30°C do 70°C
  Maksymalna temperatura żył podczas pracy: 90°C
  Najniższa dopuszczalna temperatura przy układaniu: -5°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze: 3,5 kV
 • Min. promień gięcia: 10x Ø 

Budowa:

 • Żyły: miedziane jednodrutowe kl 1 i wielodrutowe kl 2 wg PN-EN 60228
 • Izolacja: polietylen usieciowany
 • Kolory żył: trzy żyły białe lub naturalne
 • Ekran indywidualny na żyłach: metaliczny: taśmy miedziane
 • Rdzeń: drut lub linka miedziana
 • Ośrodek: żyły robocze ekranowane skręcone wokół rdzenia
 • Powłoka wypełniająca: PVC lub guma niewulkanizowana
 • Powłoka wewnętrzna: specjalny PVC
 • Ekran ogólny: dwie taśmy miedziane Osłona zewnętrzna: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3- 24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor osłony: żółty. 

Zastosowanie:

Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” lub „B”. Przykład oznaczenia: 2 YHKGXSekyn 3x50/16 mm2 - kabel 4- żyłowy o przekroju znamionowym żył roboczych 50 mm2 i przekroju żyły ochronnej 16 mm2 , na napięcie znamionowe 0,6/1kV.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka