Do systemów przeciwpożarowych

ELQYB

Bezhalogenowy kabel czujnikowy do instalacji sygnalizacji pożaru

HTKSH FE180/PH90

Bezhalogenowy kabel telekomunikacyjny do instalacji urządzeń alarmowych i systemów przeciwpożarowych z podtrzymaniem funkcji elektrycznych podczas pożaru przez 90 minut

HTKSH, HTKSHekw

Bezhalogenowy kabel telekomunikacyjny do instalacji urządzeń alarmowych i systemów przeciwpożarowych

HTKSHekw FE180/PH90

Ekranowany bezhalogenowy kabel telekomunikacyjny do instalacji urządzeń alarmowych i systemów przeciwpożarowych z podtrzymaniem funkcji elektrycznych podczas pożaru przez 90 minut

YnTKSXekw

Kabel sygnalizacji pożaru do układania na stałe

YnTKSY

Kabel sygnalizacji pożaru do układania na stałe

YnTKSYekw

Kabel sygnalizacji pożaru do układania na stałe

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka