Przewody instalacyjne

H05 V2-K (LgYc)

Ciepłoodporne, jednożyłowe przewody giętkie o izolacji polwinitowej, do połaczeń w obwodach sterowania i sygnalizacji, 300/500V

H05 V-K (LgY)

Jednożyłowe przewody giętkie o izolacji polwinitowej, do połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacji, 300/500V

H05 Z-K

Bezhalogenowe, jednożyłowe przewody giętkie, do połaczeń w obwodach sterowania i sygnalizacji

H05 Z-U

Jednożyłowe przewody o izolacji polwinitowej, do połaczeń w obwodach sterowania i sygnalizacji, z żyłą jednodrutową

H07 V2-K(LgYc)

Ciepłoodporny, jednożyłowy przewód giętki o izolacji polwinitowej, do połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacji

H07 V-K(LgY)

Jednożyłowy przewód giętki o izolacji polwinitowej, do połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacji, 450/750V

H07 Z-R

Jednożyłowe przewody o izolacji polwinitowej, do połaczeń w obwodach sterowania i sygnalizacji

H07 Z-U

Jednożyłowe przewody o izolacji polwinitowej, do połaczeń w obwodach sterowania i sygnalizacji, z żyłą jednodrutową

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka