H05 VV5-F

Zapytaj o produkt

Elastyczny przewód sterowniczy, odporny na działanie oleju i chłodziw przemysłowych

Dane techniczne:

 • Przewód sterowniczy o żyłach numerowanych, o izolacji PVC i powłoce z olejoodpornego PVC
 • Temperatura pracy:
  Instalacja na stałe: -30°C do 70°C
  Instalacje ruchome: -5°C do 70°C
 • Napięcie pracy: U0 /U=300/500 V
 • Napięcie Testu 50Hz: 3000V
 • Rezystancja izolacji: 20 MΩ x km
 • Min. promień gięcia:
  Połączenia ruchome: 7,5 x Ø
  Ułożenie na stałe: 4 x Ø 

Budowa:

 • Żyły: żyły miedziane wielodrutowe klasy 5 wg PN-EN 60228
 • Izolacja: specjalny PVC
 • Oznaczenie żył: żyły czarne, numerowane, G – żyła żółto-zielona
 • Ośrodek: żyły skręcone równolegle
 • Powłoka: specjalny PVC, olejoodporny i odporny na chłodziwa przemysłowe, samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1)
 • Kolor powłoki: szary.

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających, do obwodów sterowania oraz do zasilania odbiorników ruchomych małej mocy. Nadają się do instalowania na stałe oraz do połączeń ruchomych w urządzeniach przemysłowych, liniach technologicznych, maszynach. Można je układać w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz w pomieszczeniach z obecnością olejów (całkowicie olejoodporny) i innych substancji chemicznych (patrz tabela odporności). Kable nie nadają się do zastosowań zewnętrznych. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka