Rury karbowane w odcinkach

Rury karbowane w odcinkach
Zapytaj o produkt
  • dostarczane w odcinkach o długości 6m
  • kolor podstawowy: niebieski dla średnic ≤110mm i czerwony dla średnic > 110mm
  • produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386‑24
  • dostarczane ze złączką
  • istnieje możliwość wykonania wybranych średnic rur w innych klasach wytrzymałości na ściskanie np.: 250N – produkty dostępne wyłącznie na indywidualne zamówienie
  • średnice 50, 75, 110, 125, 160 i 228mm mogą być dostarczone w wersji wodoszczelnej oznaczonej QRKS

Karbowane rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi, w wykopach otwartych. Dzięki karbowanej, dwuściennej konstrukcji posiadają wysoką odporność na ściskanie – powyżej 450N i spełniają tym samym wymagania dla rur osłonowych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie”.

Symbol Średnica zewnętrzna/
wewnętrzna [mm]
Wytrzymałość na
ściskanie wg
PN-EN 61386‑24
Zestaw [m]
QRK 50 50/41 450 N 720
QRK 75 75/61 450 N 504
QRK 110 110/94 450 N 300
QRK 125 125/108 450 N 270
QRK 160 160/138 450 N 144
QRK 228 228/200 450 N 90

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka