Rura osłonowa dwuwarstwowa RKDL (250N)

Rura osłonowa dwuwarstwowa RKDL (250N)
Zapytaj o produkt
  • Materiał: polietylen modyfikowany (HDPE)
  • Odporność na ściskanie: 250N
  • Elastyczność: rura giętka

Informacje ogólne

Charakterystyka i zastosowanie:

Rury karbowane dwuścienne RKD przeznaczone są do ochrony kabli w instalacjach elektrycznych układanych w gruncie. Szczególnie zalecane w sieciach telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, liniach sygnalizacyjnych oraz przepustach pod szlakami komunikacyjnymi takimi jak drogi i torowiska. Specjalnie zaprojektowana budowa i zastosowanie dwóch warstw (karbowanej zewnętrznej i gładkiej wewnętrznej) znacznie zwiększa wytrzymałość i pozwala na zastosowanie rury RKD w miejscach o podwyższonym zagrożeniu mechanicznym. Wewnętrzna powierzchnia gładka ułatwia również wsunięcie przewodów elektrycznych na długich odcinkach.
Produkt dostępny w zwojach oraz odcinkach 6 m.

Produkt zgodny z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)

Charakterystyka materiału:
Polietylen modyfikowany (HDPE) wykazuje wysoką odporność na działanie naturalnych czynników chemicznych oraz agresywności chemicznej gruntu Zastosowanie najlepszych materiałów pozwala na eksploatowanie instalacji przez długi okres. Materiał wyróżniający się niewielkimi zmianami współczynnika zmian elektrycznych i przenikalności elektrycznej względnej w szerokim zakresie częstotliwości temperatur. Wykazuje szczególnie dobre parametry plastyczności i udarności.

Dostępne średnice rur

Wymiar nominalny DN Średnica wewnętrzna (mm) Średnica zewnętrzna (mm) Długości zwojów (m) Wielkość opakowania odcinków 6 m
50 42 50 25, 50 120 szt. / 720 m
63 54 63 25, 50 84 szt. / 504 m
75 63 76 25, 50 50 szt. / 300 m
110 95 110 25, 50 54 szt. / 324 m
160 136 160 25, 50 24 szt. / 144 m
200 175 200 25, 50 23 szt. / 138 m

Odporności na związki chemiczne

Kwasy słabe wysoka
mocne wysoka
utleniające brak
flurowodorowy wysoka
Zasady chlorowce suche brak
słabe wysoka
mocne wysoka
Rozpuszczalniki alkohole wysoka
estry wysoka
ketony wysoka
etery średnia
węglowodory chlorowe średnia
Materiały napędowe i olejowe benzen średnia
benzyna średnia
mieszanki napędowe średnia
oleje mineralne średnia
oleje tłuszczowe wysoka

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka