YnHTKGX

Zapytaj o produkt

Telekomunikacyjny ekranowany kabel górniczy

Dane techniczne:

 • Kabel telekomunikacyjny (TK), górniczy (G), z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu PE (X), ekranowany indywidualnie (H), o powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (Yn).
 • Rezystancja pętli żył pary w 20°C:
  dla 0,6mm - max 133,2 Ω/km
  dla 0,8mm - max 73,6 Ω/km
  dla 1,2mm - max 32,6 Ω/km
 • Rezystancja izolacji: min 1500 MΩxkm
 • Pojemność: max 55 nF/km
 • Indukcyjność: max 0,8 mH/km
 • Napięcie probiercze: 2000 V AC lub 2800 V DC
 • Temperatura pracy: -5°C do 70°C
 • Minimalny promień gięcia: 10 x Ø 

Budowa:

 • Żyły robocze: miedziane jednodrutowe kl 1 wg PN-EN 60228
 • Żyła ochronna i uziemiająca: miedziana ocynowana jednodrutowa kl 1 wg PN-EN 60228
 • Izolacja: polietylen izolacyjny
 • Kolory żył: żyły robocze: czerwona i niebieska żyła ochronna: zielono - żółta
 • Ekran na parach: oplot z drutów miedzianych z żyłą uziemiającą 0,8 mm
 • Powłoka par ekranowanych: PVC
 • Ośrodek: ekranowane wiązki parowe skręcone wokół żyły ochronnej
 • Powłoka zewnętrzna: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 kategoria C, badanie na wiązce kablowej) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor powłoki: szary. 

Zastosowanie:

Kable do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka