YnKGY-żo

Zapytaj o produkt

Kabel elektroenergetyczny górniczy

Dane techniczne:

 • Kabel (K) elektroenergetyczny górniczy (G), z żyłami miedzianymi o izolacji PVC (Y) oraz powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (Yn), z żyłą ochronną zielono-żółtą (żo)
 • Zakresy temperatury:
  Temperatura pracy: -30°C do 70°C
  Najniższa dopuszczalna temperatura przy układaniu: -5°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze: 3,5 kV
 • Min. promień gięcia: 10 x Ø 

Budowa:

 • Żyły: miedziane jednodrutowe kl. 1 lub wielodrutowe kl. 2 wg PN-EN 60228
 • Izolacja: specjalny PVC Kolory żył:
  kable 3-żyłowe: naturalna, czerwona, zielono-żółta
  kable 4-żyłowe: naturalna, czerwona, niebieska, zielono-żółta
  kable 5-żyłowe: naturalna, czerwona, niebieska, czarna, zielono-żółta
 • Ośrodek: wspólnie skręcone żyły robocze i żyła ochronna
 • Powłoka zewnętrzna(osłona): specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PNEN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor powłoki: żółty

Zastosowanie:

Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych, w polach niemetanowych i w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka