YHKGYekyn

Zapytaj o produkt

Elektroenergetyczny kabel górniczy podwójnie ekranowany

Dane techniczne:

 • Kabel (K) elektroenergetyczny górniczy (G) o żyłach miedzianymi, izolacjiPVC (Y), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H), powłoce wewnętrznej PVC (Y), o ekranie ogólnym na ośrodku (ek), i osłonie zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (yn)
 • Temperatura pracy: -30°C do 70°C
 • Najniższa dopuszczalna temperatura przy układaniu: -5°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze: 3,5 kV
 • Min. promień gięcia: 10 x Ø 

Budowa:

 • Żyły: miedziane jednodrutowe kl 1 lub wielodrutowe kl 2 wg PN-EN 60228
 • Izolacja: PVC
 • Kolory żył: naturalna, czerwona, niebieska Ekran indywidualny na żyłach: taśmy miedziane
 • Rdzeń: drut lub linka miedziana
 • Ośrodek: żyły robocze ekranowane skręcone wokół rdzenia
 • Powłoka wypełniająca: PVC lub guma niewulkanizowana
 • Powłoka wewnętrzna: PVC
 • Ekran ogólny: dwie taśmy miedziane
 • Powłoka zewnętrzna (osłona): specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PNEN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor powłoki zewnętrznej: żółty. 

Zastosowanie:

Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożenia wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” lub „B”.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka