YHKGXSFoyn

Zapytaj o produkt

Elektroenergetyczny pancerzony kabel górniczy

Dane techniczne:

 • Kabel (K) elektroenergetyczny górniczy (G), z żyłami miedzianymi, w izolacji z polietylenu usieciowanego (XS), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H), o powłoce wewnętrznej PVC, w pancerzu z drutów stalowych okrągłych (Fo), w osłonie zewnętrznej PVC, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (yn)
 • Temperatura pracy: -30°C do 70°C
 • Maksymalna temperatura żył podczas pracy: 90°C
 • Najniższa dopuszczalna temperatura przy układaniu: -5°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV Napięcie probiercze: 3,5 kV
 • Min. promień gięcia: 12 x Ø 

Budowa:

 • Żyły: miedziane jednodrutowe kl 1 lub wielodrutowe kl 2 wg PN-EN 60228 Izolacja: polietylen usieciowany XLPE Kolory żył: trzy żyły białe lub naturalne
 • Ekran indywidualny na żyłach: taśmy miedziane Rdzeń: drut lub linka miedziana Ośrodek: żyły robocze ekranowane skręcone wokół rdzenia
 • Powłoka wypełniająca: specjalny PVC lub guma niewulkanizowana
 • Powłoka wewnętrzna: specjalny PVC
 • Pancerz: druty stalowe okrągłe
 • Osłona zewnętrzna: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3- 24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor osłony: żółty

Zastosowanie:

Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” lub „B”. Kable można instalować w szybach i wyrobiskach o kącie nachylenia do 90° .

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka