Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do preizolowanych sieci ciepłowniczych – mufy kielichowe

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do preizolowanych sieci ciepłowniczych – mufy kielichowe
Zapytaj o produkt

Mufy termokurczliwe służą do odtwarzania płaszcza zewnętrznego na połączeniach odcinków preizolowanych rur ciepłowniczych. Duża siła obkurczania mufy na rurze osłonowej i pamięć kształtu to właściwości polietylenu usieciowanego radiacyjnie pozwalające wykonać mocne, elastyczne i szczelne złącze, odporne na temp. od -55 do +125°C.

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie doskonale odwzorowują płaszcz osłonowy rury preizolowanej, przez co zmniejszają opory tarcia w gruncie i zwiększają żywotność złącza, charakteryzują się wysoką odpornością na działanie korozji naprężeniowej. Dzięki dużej sile obkurczania, wytrzymałości mechanicznej na naprężenia powstające w trakcie wydłużeń termicznych sieci, powodowanych zmienną temperaturą czynnika grzewczego i odporności na starzenie, mufy zapewniają długotrwałą żywotność sieci ciepłowniczej oraz bezpieczeństwo złącza rur preizolowanych.

W wyniku sieciowania radiacyjnego w całej objętości materiału HDPE powstaje przestrzenna, nieuporządkowana siatka połączonych między sobą linowych cząsteczek węglowodoru. Sieciowanie ogranicza ilość swobodnych cząsteczek w objętości materiału, co uniemożliwia przeprowadzenie połączenia dwóch elementów z polietylenu.

W trakcie procesu produkcyjnego jedynie miejsca, w których są zlokalizowane otwory wlewowe, są chronione przed sieciowaniem. Za wyjątkiem tych miejsc, cała mufa jest sieciowana. Strefy niesieciowane zachowują właściwości pierwotnego HDPE, co umożliwia technologicznie wtapianie korków uszczelniających.

Unikalne połączenie cech materiału niesieciowanego (możliwość wtopienia korka) oraz cech materiału sieciowanego (duża siła obkurczania, doskonałe odwzorowanie kształtu, zwiększona trwałość mechaniczna) oraz specjalnie skomponowana receptura uszczelniacza (kleju termotopliwego i/lub mastiku) zalicza to rozwiązanie do najbardziej innowacyjnych, przyjaznych w montażu i niezawodnych na rynku złącz rur preizolowanych.

Rozwiązanie to jest zarejestrowane i chronione patentem nr 205918.

Certyfikat F-FI Hannover No. 489 1106 96A

Certyfikat F-FI Hannover No. 489 1204 102A  1000 cykli

Certyfikat SPEC OBRC Warszawa PN-EN 489:2009  1000 cykli

Dane techniczne:

Właściwości mufy:

Mufa termokurczliwa wykonana jest z czarnego polietylenu dużej gęstości, sieciowanego radiacyjnie.

Właściwości

Badanie wg normy

Wartość

Gęstość

ISO 1183

0,955 g/cm3

Twardość Shore'a D

ISO 868

60

Wytrzymałość na zerwanie

ISO 527

min. 30 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu

ISO 527

min. 700%

Starzenie cieplne (150°C,168 h)

 

 

- Wytrzymałość na zerwanie po starzeniu

ISO 527

min. 25 MPa

- Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu

ISO 527

min. 600%

Czas indukcji utleniania OIT (210°C)

EN-728

min. 20 minut

Zawartość sadzy

ASTM D1603

2,2%

Dodatkowe właściwości muf sieciowanych radiacyjnie:

  • wysoka wytrzymałość mechaniczna materiału sieciowanego zapewnia odporność na zrywanie i ścieranie,
  • zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia w mufie chroni strefę złącza w trudnych warunkach,
  • montaż mufy sieciowanej nie wymaga stosowania elementów centrujących na rurze osłonowej (nie trzeba stosować klinów),
  • mała ilość elementów tworzących mufę ogranicza czas montażu do minimum, a tym samym powoduje wzrost wydajności montażu muf oraz zmniejszenie kosztów złącza,
  • mufy są odporne na działanie żrących czynników chemicznych oraz promieniowanie UV,
  • jednolita warstwa uszczelniacza w postaci kleju termotopliwego i/lub masy butylowej nie jest podatna na przyklejanie się ciał obcych i nie odrywa się podczas przesuwania mufy po rurze osłonowej,
  • każda mufa pakowana jest indywidualnie w biały rękaw z folii.
Skład mufy:

Nasuwka termokurczliwa - sieciowana radiacyjnie, z fabrycznie wykonanymi otworami.
2 korki do odpowietrzania - korki o średnicy nominalnej 20 mm wykonane są z HDPE. Odprowadzają nadmiar powietrza w trakcie reakcji wiązania pianki PUR, usuwane po stwardnieniu pianki. 
2 korki do wtopienia - korki o średnicy nominalnej 34 mm wykonane są z HDPE, o wskaźniku płynięcia porównywalnym z materiałem mufy. Zabezpieczają otwory wlewowe w mufie. Montowane przy użyciu uchwytu oraz zgrzewarki do korków RSP2Au.Korek jest znakowany zgodnie z normą EN 489. Przed montażem tych korków konieczne jest rozwiercenie otworów w mufie do rozmiaru 27 mm przy użyciu Freza 27 oraz dokładne oczyszczenie z pianki PUR bezpośredniego otoczenia otworów wlewowych. W trakcie operacji wtopienia, materiał wokół otworu wlewowego w mufie i materiał korka są ogrzewane do temp. fazy plastycznej.Wciskanie korka w otwór mufy powoduje wzajemną fuzję materiałów korka i mufy. Po wystudzeniu powstaje spoina o strukturze analogicznej do spoiny w połączeniu spawanym. jest ona wytrzymała i zapewnia szczelność złącza, co zostało potwierdzone w trakcie badania na zgodność EN-PN 489 w próbie 1000 cykli.
2 chusteczki czyszczące - nasączone alkoholem metylowym przeznaczone do odtłuszczania rury osłonowej w strefie montażu mufy. 
Instrukcja montażu

Składowanie

Mufy należy magazynować w pozycji pionowej, w suchych zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +10 do +35°C oraz z uwagi na nałożony w mufie klej i/lub mastik, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dobór mufy
Mufa Wymiary rury preizolowanej
rura osłonowa rura przewodowa DN
M90D...(-L) 90 20, 25
M110D...(-L) 110 32, 40
M125D...(-L) 125 50
M140D...(-L) 140 65
M160D...(-L) 160 80
M180D...(-L) 180 80
M200D...(-L) 200 100
M225D...(-L) 225 125
M250D...(-L) 250 150
M280D...(-L) 280 150
M315D...(-L) 315 200
M355D...(-L) 355 200
M400D...(-L) 400 250
M450D...(-L) 450 300
M500D...(-L) 500 350
M560D...(-L) 560 400
M630D...(-L) 63 500
M710D...(-L) 710 500
M800D...(-L) 800 600

Wymiary mufy kielichowej:

a

Wymiary mufy kielichowej w wersji dla rur preizolowanych z końcówkami 150 mm odizolowanej rury stalowej 

 

Średnica

Długość

Otwory wlewowe

Mufa

Średnica wewn. 

Średnica wewn. części kielichowej

maksymalna średnica wewn. po całkowitym obkurczeniu

minimalna długość

 

Część środkowa

 

kielichy

 

średnica

 

rozstaw

 

D

D1

 

L

L1

L2

d

l

M90D...

95

105

77

650

350

150

20

240

M110D...

118

128

90

M125D...

132

142

110

M140D...

146

156

125

M160D...

168

180

140

M180D...

190

200

140

M200D...

208

220

160

M225D...

236

250

200

M250D...

262

278

225

M280D...

290

300

225

M315D...

324

340

250

M355D...

365

375

338

M400D...

415

430

338

M450D...

470

480

338

M500D...

530

540

400

750

200

M560D...

580

590

400

M630D...

660

670

400

M710D...

740

750

560

M800D...

830

840

630

Wymiary mufy kielichowej w wersji dla rur preizolowanych z końcówkami 220 mm odizolowanej rury stalowej

 

Średnica

Długość

Otwory wlewowe

Mufa

Średnica wewn. 

Średnica wewn. części kielichowej

maksymalna średnica wewn. po całkowitym obkurczeniu

minimalna długość

Część środkowa

kielichy

średnica

rozstaw

 

D

D1

 

L

L1

L2

d

l

M90D...-L

95

105

77

700

500

100

20

350

M110D...-L

118

128

90

M125D...-L

132

142

110

M140D...-L

146

156

125

M160D...-L

168

180

140

M180D...-L

190

200

140

M200D...-L

208

220

160

M225D...-L

236

250

200

M250D...-L

262

278

225

M280D...-L

290

300

225

M315D...-L

324

340

250

750

125

M355D...-L

365

375

338

M400D...-L

415

430

338

M450D...-L

470

480

338

M500D...-L

530

540

400

850

175

M560D...-L

580

590

400

M630D...-L

660

670

400

900

 

M710D...-L

740

750

560

200

M800D...-L

830

840

630

Budowa symbolu mufy termokurczliwej

mufa

Właściwości kleju termotopliwego

Właściwości

Wartości

Temperatura mięknienia PN-EN

1238:2001 (w glicerynie)

75 - 95°C

Lepkość w stanie stopionym

PN-ISO 2555:1999, (HBDV, w. 27)

180°C 8500 - 13500 mPas

Wytrzymałość na odrywanie PN-EN 12068 zał. C PE/PEX (LDPE,HDPE)

 

szybkość badania

min. 125 N/25 mm

 

50 mm/min

Odporność na ujemne temp.

-20°C

Właściwości mastiku

Właściwości

Wartości

Kolor

czarny

Wytrzymałość na odrywanie PN-EN 12068 zał. C PE/PEX

 

prędkość

LDPE min. 50N/25 mm

HDPE min. 50N/25 mm

 

50 mm/min

Temperatura pracy

-40° do +80°C

Zawartość ciał stałych

ok. 100%

Penetracja (stożek 150 g, 6s, 20°C)

ok. 60 1/10 mm

Spływność z blachy aluminiowej

maksymalnie 2 mm (badany w temp. 70°C

po 2h kąt 45°, wg PN-B-24008:1997)

Zmiany starzeniowe po działaniu w temperaturze +120°C przez 2h

zmiana powierzchni (zgazowania, spękania powierzchniowe, zmiana powierzchni, utrata przyczepności powierzchniowej) - niedopuszczalna

Jakość muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie

Badanie złącza preizolowanego z mufą typu MDKW (z korkami wtapianymi) z polietylenu dużej gęstości sieciowanego radiacyjnie zgodnie z PN-EN 489:2009 i zwiększoną do 1000 ilością cykli.

Warunki i wyniki badania złącza na rurze preizolowanej 80/160 wykonanego z wykorzystaniem mufy M160DKW

Badanie w skrzyni z piaskiem

Wymaganie wg PN-EN 489:2009

Wstępne wygrzewanie przed testem

 

- temperatura [°C]

120±2

- czas wygrzewania [godz]

24

Test w skrzyni z piaskiem

- jakość piasku

Pkt 5.1.3 rys. 2

- temperatura piasku [°C]

23±2

- wilgotność piasku [%]

max 0,5

- efektywne obciążenia od gruntu [kN/m2] (zasyp warstwą piasku o grubości [m])

18 (1)

- temperatura próbki podczas testu [°C]

120±2

- przemieszczenie [mm]

75

- prędkość przemieszczenia do przodu [mm/min]

10

- prędkość przemieszczenia do tyłu [mm/min]

50

- liczba cykli przemieszczeń

1000

Wizualna ocena stanu powierzchni zewnętrznej badanego złącza

Brak deformacji i widocznych uszkodzeń

Próba nieprzepuszczalności wody

- temperatura wody [°C]

30

- ciśnienie wody [kPa]

30

- czas próby [godz]

24

Ocena wizualna po rozcięciu złącza

Brak wilgoci

Uzyskane wyniki prób wykazały doskonałą trwałość złącza. Na jego powierzchni nie stwierdzono nawet najmniejszych uszkodzeń powstałych w wyniku przesuwu złącza. Wynik badań jednoznacznie potwierdziły wysoką jakość i niezawodność muf produkowanych przez RADPOL SA.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka