Rury karbowane w kręgach

Rury karbowane w kręgach
Zapytaj o produkt
  • dostarczane w kręgach o długości 25 lub 50m
  • kolor podstawowy: niebieski dla średnic ≤110mm i czerwony dla średnic > 110mm
  • produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386‑24
  • dostarczane ze złączką i linką ułatwiającą zaciąganie przewodów
  • średnice 63, 90, 125 i 200mm dostępne wyłącznie na indywidualne zamówienie
  • na zamówienie dostępne też rury karbowane jednościenne oznaczane dodatkową literą J np.: QRKJ 50 Flex, QRKJ 75 Flex, QRKJ 110 Flex
  • istnieje możliwość wykonania wybranych średnic rur w innych klasach wytrzymałości na ściskanie np.: 250N - produkty dostępne wyłącznie na indywidualne zamówienie

Karbowane rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi w wykopach otwartych. Dzięki karbowanej, dwuściennej konstrukcji posiadają wysoką odporność na ściskanie – powyżej 450N i spełniają tym samym wymagania dla rur osłonowych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie”.

Symbol Średnica zewnętrzna/
wewnętrzna [mm]
Wytrzymałość na
ściskanie wg
PN-EN 61386‑24
Zestaw [m]
QRK 40 FLEX 40/32  450 N 25/50
QRK 50 FLEX 50/41 450 N 25/50
QRK 63 FLEX 63/52  450 N 25/50
QRK 75 FLEX 75/61 450 N 25/50
QRK 90 FLEX 90/75 450 N 25/50
QRK 110 FLEX 110/94 450 N 25/50
QRK 125 FLEX 125/108 450 N 25/50
QRK 160 FLEX 160/136 450 N 25
QRK 200 FLEX 200/176 450 N 25

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka