Rury gładkościenne przepustowe

Rury gładkościenne przepustowe
Zapytaj o produkt
  • dostarczane w odcinkach o długości 6m
  • kolor podstawowy: czarny
  • produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386-24
  • bez kielicha
  • średnice 110/10,0; 125/11,4; 140/8,0; 160/14,6 produkowane wyłącznie na zamówienie
  • rura przeznaczona do łączenia na złączkę
  • rury układane w wykopie otwartym mogą być łączone metodą zgrzewania  doczołowego

Gładkościenne rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi w trudnych warunkach terenowych. Rury o litej ściance, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości mogą być układane w miejscach o maksymalnych obciążeniach transportowych. Przeznaczone do układania w wykopach otwartych lub wykonywania przepychów z zastosowaniem złączek QZP i QZG. Nie mogą być stosowane do przewiertów sterowanych.

Symbol Średnica zewnętrzna/
wewnętrzna [mm]
Wytrzymałość na
ściskanie wg
PN-EN 61386‑24
Zestaw [m]
(dla rur o długości 12m)
QRGPz 110/6,3 110/97,4 750 N 240
QRGPz 110/10,0 110/90 750 N 240
QRGPz 125/7,1 125/110,8 750 N 180
QRGPz 125/11,4 125/102,2  750 N 180
QRGPz 140/8,0 140/124 750 N 144
QRGPz 160/9,1 160/141,8 750 N 108
QRGPz 160/14,6 160/130,8 750 N 108

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka