Rury gładkościenne, cienkościenne w odcinkach

Rury gładkościenne, cienkościenne w odcinkach
Zapytaj o produkt
  • dostarczane w odcinkach o długości 6m
  • kolor podstawowy: niebieski dla średnic ≤110mm i czerwony dla średnic > 110mm
  • produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386-24 z kielichem

Gładkościenne, cienkościenne rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi w miejscach bez obciążeń transportowych. Rury o litej ściance, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości mogą być układane w terenach zielonych, pod ciągami ruchu pieszego itp. Przeznaczone do układania w wykopach otwartych oraz wykonywania przecisków o maksymalnej długości do 12m.

Symbol Średnica zewnętrzna/
wewnętrzna [mm]
Wytrzymałość na
ściskanie wg
PN-EN 61386‑24
Zestaw [m]
QRGC 50 50/46 250 N 900
QRGC 75 75/69 250 N 504
QRGC 110 110/102 250 N 240
QRGC 160 160/150 250 N 180

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka