Rury gładkościenne

Rury gładkościenne
Zapytaj o produkt
  • dostarczane w odcinkach o długości 6m
  • kolor podstawowy: niebieski dla średnic ≤110mm i czerwony dla średnic > 110mm
  • produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386‑24 z kielichem

Gładkościenne rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi w trudnych warunkach terenowych. Rury o litej ściance, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości mogą być układane w miejscach o maksymalnych obciążeniach transportowych. Przeznaczone do układania w wykopach otwartych oraz wykonywania przecisków i przewiertów o maksymalnej długości do 12m.

Symbol Średnica zewnętrzna/
wewnętrzna [mm]
Wytrzymałość na
ściskanie wg
PN-EN 61386‑24
Zestaw [m]
QRG 50 50/43 750 N 900
QRG 75 75/66 600 N 504
QRG 110 110/99 600 N 240
QRG 160 160/144  750 N 180

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka