Rura odgromowa samogasnąca RO

Rura odgromowa samogasnąca RO
Zapytaj o produkt

PRODUKT ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN-62305-3

  • Oznaczenie według klasyfikacji europejskiej (EN 61386-1): 44411
  • Materiał: polichlorek winylu o podwyższonej wytrzymałości udarowej (PCV-mod.)
  • Odporność na ściskanie: duża (1250N)
  • Odporność na uderzenie: duża (2,0 kg/300mm)
  • Zakres temperatur (transport,instalacje,eksploatacja)
    • dlugotrwała temp. minimalna: od -25ºC4
    • długotrwała temp. maksymalna do +60ºC
  • Elastyczność: rura sztywna

Informacje ogólne

Charakterystyka i zastosowanie:
Rury (RO) wraz ze złączkami (ZRO) przeznaczone do układania i izolowania przewodów odprowadzających w instalacjach odgromowych budynków i budowli, spełniające wymogi normy PN-EN 62305-3. Rury zabezpieczają przed porażeniem napięciem dotykowym i krokowym w pobliżu urządzenia piorunochronnego. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną a także dużą sztywnością, które zapewniają skuteczną ochronę przed skutkami przepływu prądu udarowego w momencie uderzenia pioruna. W instalacjach wewnętrznych zapobiegają uszkodzeniu tynku i ścian elewacyjnych w wyniku rozszerzalności cieplnej przewodów odgromowych, oraz ich odbarwieniu. Zastosowany surowiec gwarantuje trwałość przy bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne (promieniowanie UV). Standardowa długość rur wynosi 3 metry.

Produkt zgodny z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)

Charakterystyka materiału:
Materiał samogasnący, tj. nie rozprzestrzeniający płomienia, o wysokim współczynniku wytrzymałości mechanicznej, znakomitych właściwościach udarowych przy zachowaniu dużej sztywności, charakteryzujący się małym wydłużeniem względnym, przy rozciąganiu średnio elastyczny, w dużym stopniu odporny na ciśnienia i większość związków chemicznych. Materiał o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych, o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. 
W związku z udoskonalaniem i rozwojem produktów zastrzega się możliwość do dokonania zmian w parametrach.

Dostępne średnice rur

Wymiar nominalny DN Średnica wewnętrzna (mm) Średnica zewnętrzna (mm) Wielkość opakowania (m)
28 18 28 21
32 22 32 21

Odporności na związki chemiczne

Kwasy

słabe

wysoka

mocne

wysoka

utleniające

średnia

flurowodorowy

średnia

Zasady

chlorowce suche

średnia

słabe

wysoka

mocne

wysoka

Rozpuszczalniki

alkohole

wysoka

estry

brak

ketony

brak

etery

brak

węglowodory chlorowe

średnia

Materiały napędowe i olejowe

benzen

brak

benzyna

wysoka

mieszanki napędowe

średnia

oleje mineralne

wysoka

oleje tłuszczowe

wysoka

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka