Rura elektroinstalacyjna samogasnąca sztywna RL

Rura elektroinstalacyjna samogasnąca sztywna RL
Zapytaj o produkt
 • Oznaczenie według klasyfikacji europejskiej (EN 61386-1): 22411
 • Materiał: polichlorek winylu o podwyższonej wytrzymałości udarowej (PCV-mod.)
 • Odporność na ściskanie: mała (320N)
 • Odporność na uderzenie: mała (1,0 kg/100mm)
 • Zakres temperatur (transport,instalacje,eksploatacja)
  • dlugotrwała temp. minimalna: od -25ºC
  • długotrwała temp. maksymalna do +60ºC
 • Elastyczność: rura sztywna
 • Kolory: biały, inne kolory na zamówienie

Informacje ogólne

Charakterystyka i zastosowanie:
Rury zaprojektowane do rozprowadzania i ochrony przewodów elektrycznych w instalacjach naściennych. Możliwość doboru rur o odpowiedniej wytrzymałości pozwala na optymalne dopasowanie do konkretnych warunków i wymogów instalacji. 

Duża sztywność zapewnia odpowiednią ochronę mechaniczną prowadzonych wewnątrz przewodów. Wysoka precyzja wykonania umożliwia łatwy i szybki montaż instalacji. Dzięki użyciu odpowiednich technologii i wysokiej jakości surowca charakteryzują się dużą trwałością. Posiadają całkowicie gładką powierzchnię, co ułatwia utrzymanie ich w czystości. Zastosowany surowiec gwarantuje trwałość koloru również w instalacjach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni UV. Standardowa długość rur wynosi 3 metry.
Produkt zgodny z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS) 

Charakterystyka materiału:
Materiał samogasnący, tj. nie rozprzestrzeniający płomienia, o wysokim współczynniku wytrzymałości mechanicznej, znakomitych właściwościach udarowych przy zachowaniu dużej sztywności, charakteryzujący się małym wydłużeniem względnym, przy rozciąganiu średnio elastyczny, w dużym stopniu odporny na ciśnienia i większość związków chemicznych. Materiał o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych, o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. 
W związku z udoskonalaniem i rozwojem produktów zastrzega się możliwość do dokonania zmian w parametrach.

Dostępne średnice rur

Wymiar nominalny DN Średnica wewnętrzna (mm) Średnica zewnętrzna (mm) Wielkość opakowania (m)
13 11 13 60
16* 14 16 60
18 16 18 60
20* 18 20 45
22 20 22 45
25* 22 25 45
28 25 28 30
32* 29 32 30
37 33 37 18
40* 36 40 18
47 43 47 18
50* 46 50 18
63* 58 63 18

* Średnice rur zgodne z normą PN-EN 60423

Odporności na związki chemiczne

Kwasy słabe wysoka
mocne wysoka
utleniające średnia
flurowodorowy średnia
Zasady chlorowce suche średnia
słabe wysoka
mocne wysoka
Rozpuszczalniki alkohole wysoka
estry brak
ketony brak
etery brak
węglowodory chlorowe średnia
Materiały napędowe i olejowe benzen brak
benzyna wysoka
mieszanki napędowe średnia
oleje mineralne wysoka
oleje tłuszczowe wysoka

Miejsca zastosowań

Instalacje naścienne wewnętrzne zalecane
Instalacje podtynkowe dopuszczalne
Instalacje naścienne zewnętrzne dopuszczalne
Ściany gipsowe zalecane
Powierzchnie palne (drewno, itp.) zalecane
Instalacje podziemne niedopuszczalne
Beton zalewany, zalewany wibrowany niedopuszczalne
Beton wibrowany i naparzany niedopuszczalne
Urządzenia elektrotechniczne, przemysłowe zalecane
Automatyka, urządzenia ruchome dopuszczalne
Urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego zalecane
Przemysł motoryzacyjny niedopuszczalne
Przemysł stoczniowy niedopuszczalne
Przemysł lotniczy niedopuszczalne

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka