Otwieralna elastyczna rura WKTD-HF-FR

Otwieralna elastyczna rura WKTD-HF-FR
Zapytaj o produkt
  • Materiał: bezhalogenowe tworzywo specjalne
  • Odporność na ściskanie: 500N
  • Odporność na uderzenie: mała (1,0 kg/100mm)
  • Zakres temperatur (transport,instalacje,eksploatacja)
    • dlugotrwała temp. minimalna: od -25ºC
    • długotrwała temp. maksymalna do +110ºC
  • Elastyczność: rura giętka

Informacje ogólne

Charakterystyka i sposób użycia
Rura służy do ochrony, porządkowania i maskowania istniejących oraz nowych wiązek przewodów elektrycznych. Konstrukcja rury składa się z dwóch nasuwanych na siebie elementów, unieruchamianych specjalnie zaprojektowanym zamkiem oraz posiadających szczeliny, które po zamknięciu rury są całkowicie zaślepione, zabezpieczając mechanicznie znajdujące się w środku przewody. Po otwarciu, odkryte szczeliny umożliwiają nałożenie rury na zainstalowane już przewody elektryczne bez konieczności ich demontażu i nieruchamiania funkcjonujących urządzeń. W łatwy sposób pozwala to również zabezpieczyć kable zakończone wtyczkami i gniazdami, które ze względu na gabaryty nie mogą zostać przeciągnięte przez rurę. Rura posiada możliwość nieograniczonego otwierania i zamykania, co w każdym momencie umożliwia dostęp do instalacji, dołożenie nowych przewodów lub usunięcie już niepotrzebnych. Karbowany przekrój rury zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną na zgniatanie i wysoką elastyczność, co umożliwia łatwy montaż i zastosowanie rury w trudnodostępnych miejscach. 

Przykładowe miejsca zastosowań:
Roboty przemysłowe, komputery, pojazdy mechaniczne, urządzenia pomiarowe, zasilanie napędów, urządzenia elektrotechniczne, rozdzielnie elektryczne i inne. 

Charakterystyka materiału: 
Materiał samogasnący, nierozprzestrzeniający płomienia, bez związków halogenowych. Charakteryzuje się małą gęstością dymu i małą toksycznością podczas spalania. Materiał o wysokim współczynniku wytrzymałości mechanicznej i znakomitych właściwościach udarowych, przy rozciąganiu mało elastyczny, w dużym stopniu odporny na ciśnienia i większość związków chemicznych, o dobrych właściwościach dielektrycznych. Dzięki nadzwyczaj małej chłonności wody jego własności dielektryczne i mechaniczne nie zmieniają się przy przebywaniu w wilgotnym środowisku.

Dostępne średnice rur

Wymiar nominalny DN Średnica wewnętrzna (mm) Średnica zewnętrzna (mm) Wielkość opakowania (m)
41 30 41 50
41 30 41 2

Odporność na wybrane związki chemiczne

Kwasy słabe wysoka
mocne wysoka
utleniające brak
flurowodorowy średnia
Zasady chlorowce suche średnia
słabe wysoka
mocne wysoka
Rozpuszczalniki alkohole wysoka
estry średnia
ketony średnia
etery średnia
węglowodory chlorowe średnia
Materiały napędowe i olejowe benzen średnia
benzyna średnia
mieszanki napędowe średnia
oleje mineralne wysoka
oleje tłuszczowe wysoka

Miejsca zastosowań

Instalacje naścienne wewnętrzne zalecane
Instalacje podtynkowe niedopuszczalne
Instalacje naścienne zewnętrzne niedopuszczalne
Ściany gipsowe zalecane
Powierzchnie palne (drewno, itp.) zalecane
Instalacje podziemne niedopuszczalne
Beton zalewany, zalewany wibrowany niedopuszczalne
Beton wibrowany i naparzany niedopuszczalne
Urządzenia elektrotechniczne, przemysłowe zalecane
Automatyka, urządzenia ruchome zalecane
Urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego zalecane
Przemysł motoryzacyjny zalecane
Przemysł stoczniowy zalecane
Przemysł lotniczy zalecane

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka