Rury osłonowe FP

Rury osłonowe FP
Zapytaj o produkt

Rury osłonowe nierozprzestrzeniające płomienia

  • Różne typy rur osłonowych mogą być wykonane w wersji nierozprzestrzeniającej płomienia
  • Stosowane na mostach i wiaduktach, na przyłącza do budynków
  • Produkowane na specjalne zamówienie
  • Parametry zgodne z PN EN-50086-1, dla rur o grubości ścianki nie większej od 6,5 mm
  • Oznaczane poprzez dodanie na końcu symbolu liter FP, np. SRS 75 FP

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka