YAKY

YAKY
Zapytaj o produkt

Kable z żyłami aluminiowymi w izolacji i powłoce PVC z gumowym wypełnieniem.

Konstrukcja

Żyły: Aluminiowe, klasy 1 (RE), okrągłe klasy 2 (RM, RMC) lub sektorowe klasy 2 (SM) wg
EN 60228
Izolacja: Mieszanka PVC typu PVC/A wg IEC 60502-1
Wypełnienie: Guma
Powłoka zewnętrzna: Mieszanka PVC typu ST1 wg IEC 60502-1

Charakterystyka

Kolor powłoki: Czarny UV  
Identyfikacja żył:
YAKyY-żo YAKyY
1-core: zielono-żółta
2-core:
3-core: zielono-żółta , niebieska, brązowa
3-core:*
4-core: zielono-żółta , brązowa, czarna, szara
4-core:* zielono-żółta , niebieska, brązowa, czarna
5-core: zielono-żółta , niebieska, brązowa, czarna, szara
* Tylko dla niektórych aplikacji.

1-core: czarna
2-core: niebieska, brązowa
3-core: brązowa, czarna, szara
3-core:*niebieska, brązowa, czarna
4-core:niebieska, brązowa, czarna, szara
4-core:*
5-core: niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna

Maksymalna temperatura żyły podczas pracy kabla: +70 oC
Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu kabla: -5 oC
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: + 160oC dla kabli o przekroju £ 300 mm2
oraz + 140oC dla kabli o przekroju >300 mm2
Minimalny kąt gięcia: 10 x D, D – średnica kabla
Maksymalne dopuszczalne naprężenie rozciągające: 30 N/mm2
Napięcie probiercze AC 50Hz 5min: 3,5kV
Odporność na rozprzestrzenianie płomienia: IEC 60332-1-2

Zastosowanie

Kabel do przesyłu energii elektrycznej. Przeznaczony do instalacji napowietrznej, podziemnej, w wodzie, wewnątrz
budynków, oraz w kanałach kablowych jeśli wymagana jest dodatkowa ochrona.

Standardowe opakowanie: 1000m na bębnie. Istnieje możliwość oferowania innych długości i rodzajów opakowań.

Certyfikaty i uznania: BBJ, GOST.

Liczba i przekrój znamionowy żył

Przybliżona średnica kabla

Przybliżona waga kabla

Maksymalna rezystancja

żył w 20oC

n x mm2

mm

kg/km

W/km

4x25SE 90°

22,2

725

1,2

Obciążalność prądowa*
Obciążalność prądowa dla temperatury żyły 70oC; temperatury otoczenia 30oC, temperatury ziemi 20oC

Liczba żył

1

2

3

1

2

3

 

Ułożenie w ziemi

Ułożenie w powietrzu

Przekrój żyły roboczej

 

Obciążalność długotrwała kabla (A)

10

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

25

160

102

106

110

82

87

35

193

123

127

135

100

107

50

230

144

151

166

119

131

70

283

179

185

210

152

166

95

340

215

222

259

186

205

120

389

245

253

302

216

239

150

436

275

284

345

246

273

185

496

313

322

401

285

317

240

578

364

375

479

338

378

300

656

419

425

555

400

437

400

756

484

487

653

472

513

500

500

873

553

558

772

539

630

1011

-

635

-

701

-

800

1166

-

716

-

809

-

1000

1332

-

796

-

916

-

Warunki obliczeniowe:

Dla kabla w ziemi

Dla kabla w powietrzu

Temperatura ziemi na głębokości

instalacji:

20oC

Temperatura otoczenia:

30oC

Współczynnik obciążenia:

0,7

Współczynnik obciążenia:

1,0

Oporność cieplna wilgotnej gleby:

1,0 K × m/W

Instalacja napowietrzna, ochrona przed bezpośrednim

promieniowaniem słonecznym, brak zewnętrznych źródeł

ciepła, nieograniczone rozpraszanie ciepła.

Oporność cieplna suchej gleby:

2,5 K × m/W

Głębokość:

0,7 m

Współczynniki korygujące obciążalność długotrwałą kabli w zależności od temperatury otoczenia:

Temperatura otoczenia, °C

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Współczynnik

1,22

1,17

1,12

1,06

1,00

0,94

0,87

0,79

0,71

*wg DIN VDE 0276-603, HD 603 S1.
Współczynnik DIN VDE 0298 część 4.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka