HTKSHekw FE180/PH90

Zapytaj o produkt

Ekranowany bezhalogenowy kabel telekomunikacyjny do instalacji urządzeń alarmowych i systemów przeciwpożarowych z podtrzymaniem funkcji elektrycznych podczas pożaru przez 90 minut

Dane techniczne:

 • Zakres temperatury:
  Podczas pracy: -30°C do 80°C
  Podczas układania -5°C do 50°C
 • Napięcie pracy: 225V
 • Próba napięciowa:
  Napięcie przemienne: 1500V
  Napięcie stałe: 2250V
 • Rezystancja izolacji (minimum): 500 MΩ*km
 • Rezystancja pętli pary w temp. 20°C (maksymalnie):
  0,8 mm - 75 Ω/km
  1,0 mm - 48 Ω/km
  1,4 mm - 26,6 Ω/km
  1,8 mm - 14,96 Ω/km
  2,3 mm - 9,6 Ω/km
  2,8 mm - 6,4 Ω/km
 • Pojemność skuteczna pary przy 1kHz (maksymalnie):
  Kable bez ekranu: 120 nF/km
  Kable ekranowane: 150 nF/km
 • Indukcyjność: 0,7 mH/km
 • Min. promień gięcia: 10 x Ø

Budowa:

 • Żyły: miedziane jednodrutowe, wg PN-EN 60228 kl.1
 • Izolacja: obwój z taśmy mikowej i polimer bezhalogenowy
 • Kolory żył: zgodnie z PN -92/T-90321
 • Obwój ośrodka: taśma poliestrowa
 • Ekran (ekw): folia aluminiowa laminowana z żyłą uziemiającą 0,4mm
 • Powłoka zewnętrzna: bezhalogenowa mieszanka polimerowa
 • Kolor powłoki: czerwony 

Zastosowanie:

Kable telekomunikacyjne ognioodporne bezhalogenowe przeznaczone są do stosowania w instalacjach oświetlenia awaryjnego, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, teletransmisyjnych, dźwiękowych systemach ostrzegawczych (DSO), a także w systemach sygnalizacji pożaru i automatyki pożarniczej oraz w innych obwodach zapewniających bezpieczeństwo. W warunkach pożaru kable te zapewniają prawidłowe funkcjonowanie instalacji przez co najmniej 90 min. (PH90) oraz trwałość izolacji kabla przez 3h (FE180). Podczas spalania nie wydzielają toksycznych gazów oraz gęstych dymów. Kable nadają się do instalowania na stałe wewnątrz budynków. Przewody HTKSH (ekw) FE180/PH90 zostały przebadane zgodnie z wymogami normy DIN 4102 cz.12 (montaż na uchwytach co 30 lub 60 cm). 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka