YnTKSY

Dane techniczne:

 • Kabel sygnalizacji pożaru, o izolacji PVC i uniepalnionej powłoce PVC w kolorze czerwonym, do zastosowań w systemach przeciwpożarowych.
 • Temperatura pracy: -40°C do 70°C
 • Temperatura układania: -5°C do 50°C
 • Napięcie pracy: 150 V
 • Próba napięciowa:
  Napięcie przemienne 1500 V
  Napięcie stałe 2250 V
 • Min. rezystancja izolacji: >200MΩ x km
 • Rezystancja żyły (20°C):
  Dla 0,8mm: 37,5 Ω/km
 • Dla 1,0mm: 24Ω/km
 • Pojemność żył:
  maksymalna 120 nF/km
  średnia 100 nF/km
 • Indukcyjność: ok.0,7mH/km
 • Minimalny promień gięcia: 10 x Ø

Budowa:

 • Żyły: miedziane, jednodrutowe Izolacja: specjalny polichlorek winylu PVC
 • Oznaczenie żył: żyły kolorowe zgodnie z tabelą
 • Ośrodek: pary skręcone równolegle
 • Powłoka: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym >29
 • Kolor powłoki: czerwony 

Zastosowanie:

Specjalne kable do łączenia telefonicznych urządzeń stacyjnych i teletransmisyjnych oraz transmisji danych za pomocą sygnałów analogowych i cyfrowych w przeciwpożarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable są stosowane przede wszystkim jako tory transmisji i zasilania urządzeń liniowych (czujniki, moduły liniowe) w dozorowych liniach systemów sygnalizacji pożarowej, autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pożarowego. Kable są stosowane w instalacjach wykorzystywanych w chwili „0” powstania pożaru (moment wykrycia pożaru przez centralę wykrywczą). Kable są przeznaczone do transmisji sygnału lub stanu wyzwalającego urządzenia pomocnicze, które w przypadku wykrycia pożaru są uruchamiane przez centralę sygnalizacji pożarowej (np. odłączenie wentylacji bytowej, sprowadzenie dźwigów osobowych, wyłączenie zasilania obiektu). 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka