YnTKGX

Zapytaj o produkt

Telekomunikacyjny kabel górniczy

Dane techniczne:

 • Kabel telekomunikacyjny (TK), górniczy (G), z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu PE (X), o powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (Yn),
 • Rezystancja pętli żył pary w 20°C: max 73,6 Ω/km
 • Rezystancja izolacji: min 1500 MΩxkm
 • Pojemność skuteczna każdej pary: max 55 nF/km
 • Asymetria pojemności między sąsiednimi parami: dla odcinka kabla = 500m max 500 pF
 • Napięcie probiercze: 700 V AC lub 1000 V DC
 • Temperatura pracy: -5°C do 70°C
 • Minimalny promień gięcia: 10 x Ø 

Budowa:

 • Żyły: miedziane jednodrutowe kl 1 wg PN-EN 60228
 • Izolacja: polietylen izolacyjny
 • Kolory żył: wg tabeli na końcu rozdziału
 • Ośrodek: żyły skręcone w pary, pary skręcone w pęczki oznaczone taśmami w różnych kolorach lub z kolejnymi numerami; pęczki skręcone warstwowo w ośrodek
 • Obwój ośrodka: folia poliestrowa
 • Powłoka zewnętrzna: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 kategoria C, badanie na wiązce kablowej) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor powłoki: szary

Zastosowanie:

Kable do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych i obwodach iskrobezpiecznych*, w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu* o stopniu „a”, „b” lub „c”, a tak¿e w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka