OnGcekż/w-GW 3,6/6 kV

Zapytaj o produkt

Oponowy przewód górniczy podwójnie ekranowany o izolacji i oponie gumowej

Dane techniczne:

 • Przewód elektroenergetyczny górniczy (G), z żyłami miedzianymi o izolacji z gumy ciepłoodpornej (Gc) oraz oponie z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia (On), z ekranami indywidualnymi na żyłach (ekż), z ekranem ogólnym (w), z uszczelnieniem wzdłużnym (W).
 • Najwyższa dopuszczalna temperatura pracy: +90°C
 • Napięcie pracy: 3,6/6 kV
 • Napięcie probiercze:
  żył roboczych: 11 kV AC i 26,4 kV DC
  żył pomocniczych: 2 kV AC i 4,8 kV DC
 • Min. promień gięcia:
  6 x Ø przy instalowaniu na stałe
  10 x Ø do odbiorników ruchomych 

Budowa:

 • Żyły robocze i pomocnicze: miedziane ocynowane, wielodrutowe kl 5 wg PN-EN 60228
 • Żyła ochronna: połączone ekrany żył roboczych i pomocniczych
 • Izolacja żył roboczych i pomocniczych: guma EPR o podwyższonych parametrach elektrycznych
  Kolory żył: 4 - żyłowe: żyły robocze: niebieska, naturalna, czerwona
  7 - żyłowe: żyły robocze: niebieska, naturalna, czerwona żyły pomocnicze: niebieska, naturalna, czerwona
  10 - żyłowe: żyły robocze: niebieska, naturalna, czerwona żyły pomocnicze: 2 x niebieska, 2 x naturalna, 2 x czerwona
 • Ekran na żyłach: ekran niemetaliczny - taśma półprzewodząca oraz guma półprzewodząca ekran metaliczny - oplot z drutów miedzianych ocynowanych i przędzy z tworzywa sztucznego o gęstości krycia co najmniej 65%
 • Przekładka trójramienna oraz wkładki: guma półprzewodząca
 • Ośrodek:
  4 – żyłowe: trzy izolowane i ekranowane żyły robocze oraz trzy składowe żyły ochronnej, nieizolowane, umieszczone pomiędzy żyłami roboczymi, skręcone wokół wkładki wypełniającej
  7 - żyłowe: trzy izolowane i ekranowane żyły robocze skręcone na przekładce gumowej oraz zespół żył pomocniczo-ochronnych umieszczony pomiędzy żyłami roboczymi.
  Zespół żył pomocniczo-ochronnych składa się z wkładki gumowej, żyły pomocniczej wykonanej jako oplot lub obwój z drutów miedzianych ocynowanych, izolacji żyły pomocniczej, żyły ochronnej w postaci oplotu lub obwoju z drutów miedzianych ocynowanych nałożonego na izolację żyły pomocniczej
  10 – żyłowe: trzy izolowane i ekranowane żyły robocze skręcone na przekładce gumowej oraz 3 zespoły żył pomocniczych i ochronnej umieszczone pomiędzy żyłami roboczymi.
  Zespół żył pomocniczo-ochronnych składa się z dwóch skręconych ze sobą izolowanych żył pomocniczych, nałożonej na nie powłoki, obwoju z taśm półprzewodzących oraz żyły ochronnej w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych
 • Powłoka wewnętrzna: guma oponowa ON5 wg PN-89/E-29100
 • Ekran ogólny: ekran niemetaliczny - obwój z taśmy półprzewodzącej ekran metaliczny - oplot z drutów miedzianych ocynowanych i przędzy z tworzywa sztucznego o przekroju geometrycznym drutów miedzianych równym co najmniej 6 mm2
 • Uszczelnienie wzdłużne: taśma pęczniejąca pod wpływem wody i wilgoci o wysokości pęcznienia co najmniej 5 mm
 • Opona: guma ON4 według PN-89/E-29100 Kolor opony: czerwony 

Zastosowanie:

Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w warunkach ciągłego zwijania i rozwijania. Przeznaczone sa do instalowania w sieciach elektroenergetycznych podziemnych zakładów górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka