OnGcekgż-G 12/20 kV

Zapytaj o produkt

Oponowy przewód górniczy ekranowany w izolacji i oponie gumowej 

Dane techniczne:

 • Przewód elektroenergetyczny górniczy (G), z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej (Gc) oraz oponie z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia (On), z ekranami indywidualnymi z gumy półprzewodzącej (ekgż).
 • Temperatura pracy: od -40ºC do 90ºC
 • Napięcie pracy: 12/20 kV
 • Napięcie probiercze: 29 kV
 • Min. promień gięcia:
  6 x Ø przy instalowaniu na stałe
  12 x Ø do odbiorników ruchomych
 • Dopuszczalna prędkość zwijania i rozwijania: max. 60 m/min, przy minimalnej średnicy bębna równej 12 x Ø,
  gdzie Ø - średnica zewnętrzna przewodu
 • Dopuszczalna siła rozciągająca: F = 15*S [N],
  gdzie S – suma dop przekrojów żył roboczych przewodu.

Budowa:

 • Żyły robocze i ochronne: miedziane wielodrutowe ocynowane kl 5 wg PN-EN 60228
 • Ekran na żyłach roboczych: guma przewodząca rodzaju GP wg PN-89/E- 29100
 • Izolacja żył roboczych: guma etylenowopropylenowa o podwyższonych parametrach elektrycznych
 • Kolory żył roboczych: naturalne
 • Ekran na izolacji żył roboczych oraz na żyle ochronnej rozdzielonej na 3 części: guma przewodząca GP wg PN-89/E-29100
 • Rdzeń: guma przewodząca GP wg PN-89/E-29100
 • Obwój ośrodka: taśma półprzewodząca
 • Opona: guma ON4 wg PN-89/E-29100
 • Kolor opony: czerwony lub czarny. 

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do instalowania w sieciach energetycznych oraz zasilania maszyn dużej mocy w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka