OnZGcekż-GW(A)

Zapytaj o produkt

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej 

Dane techniczne:

 • Przewód elektroenergetyczny górniczy (G), z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej (Gc) oraz oponie z gumy uniepalnionej wzmocnionej (OnZ) oplotem ze skrętek aramidowych (A), z żyłami ekranowanymi (ekż), z uszczelnieniem wzdłużnym (W)
 • Największa dopuszczalna temperatura pracy: 90°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze:
  żył roboczych: 3,2 kV
  żył pomocniczych: 2 kV
 • Maksymalna rezystancja żył pomocniczych:
  Dla 2,5 mm2 – 8,21 Ω/km
  Dla 4 mm2 – 5,09 Ω/km
 • Min. promień gięcia:
  6 x Ø przy instalowaniu na stałe
  10 x Ø do odbiorników ruchomych.

Budowa:

 • Żyły robocze, ochronna i pomocnicze: miedziane ocynowane, wielodrutowe kl 5 wg PN-EN 60228
 • Separator: folia poliestrowa na żyłach roboczych Izolacja żył roboczych i pomocniczych: guma izolacyjna ciepłoodporna rodzaju IEP wg PN-89/E-29100
 • Kolory żył:
  7-żyłowe: żyły robocze - niebieska, naturalna, czerwona; żyły pomocnicze - niebieska, naturalna, czerwona;
  10 - żyłowe: żyły robocze - niebieska, naturalna, czerwona; żyły pomocnicze - 2 x niebieska, 2 x naturalna, 2 x czerwona
 • Ekran na żyłach roboczych i na powłoce żył pomocniczych: obwój z taśmy przewodzącej oraz oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o średnicy co najmniej 0,3 mm i przędzy z tworzywa sztucznego o gęstości krycia min. 30 %
 • Powłoka żył pomocniczych: guma IZ lub IEP wg PN-89/E-29100
 • Wkładki: guma wulkanizowana
 • Uszczelnienie wzdłużne: taśma pęczniejąca pod wpływem wody i wilgoci
 • Powłoka wewnętrzna: guma ON5 wg PN-E-29100
 • Oplot wzmacniający: linki aramidowe o łącznej minimalnej sile zrywającej 40 kN
 • Opona: guma ON4 wg PN-89/E-29100 nierozprzestrzeniająca płomienia, o indeksie tlenowym >29
 • Kolor opony: czarny. 

Zastosowanie:

Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Przewody umożliwiają eksploatację kombajnów ścianowych,, zasilanych napięciem 1 kV, bez konieczności stosowania układaka kablowego.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka