OnGcekżi-G

Zapytaj o produkt

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej

Dane techniczne:

 • Przewód elektroenergetyczny górniczy (G), z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej (Gc) oraz oponie z gumy olejoodpornej, nierozprzestrze - niającej płomienia (On), z żyłami roboczymi ekranowanymi indywidualnie (ekżi) Największa dopuszczalna temperatura pracy: 90°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze:
  żył roboczych: 3,2 kV
  żył pomocniczych: 2 kV
 • Maksymalna rezystancja żył pomocniczych:
  Dla 2,5 mm2 – 8,21 Ω/km
  Dla 4 mm2 – 5,09 Ω/km
 • Min. promień gięcia:
  6 x Ø przy instalowaniu na stałe
  10 x Ø do odbiorników ruchomych. 

Budowa:

 • Żyły robocze, ochronna i pomocnicze: miedziane ocynowane, (dla przekrojów 2 ≥ 6mm miedziane) wielodrutowe kl 5 wg PN-EN 60228
 • Żyła ochronna:
  w przewodach 3 - żyłowych jako dwie żyły miedziane, umieszczone we wnękach pomiędzy żyłami roboczymi
  w przewodach 4 - i 5 -żyłowych jako nieizolowana żyła, na której skręcone są żyły robocze i pomocnicze
  w przewodach 6 -, 7 - i 8 -żyłowych jako oplot z drutów miedzianych, na umieszczonej centralnie wkładce gumowej
  w przewodach 10 - i 12 - żyłowych jako oplot z drutów miedzianych na wkładkach gumowych umieszczonych we wnękach pomiędzy żyłami roboczymi
 • Izolacja żył roboczych i pomocniczych: guma izolacyjna ciepłoodporna IEP wg PN-89/E-29100
 • Kolory żył: wg tabeli
 • Obwój żył roboczych izolowanych: folia poliestrowa
 • Ekran na żyłach roboczych i pomocniczych: oplot z drutów miedzianych ocynowanych o średnicy co najmniej 0,2 mm i przędzy z tworzywa sztucznego o gęstości krycia min. 65 %
 • Wkładki: guma wulkanizowana
 • Ośrodek:
  przewody 3 -,10 - i 12 – żyłowe: izolowane i ekranowane żyły robocze oraz pomocnicze skręcone razem z dwoma elementami żyły ochronnej
  pozostałe przewody: izolowane i ekranowane żyły robocze oraz pomocnicze skręcone wokół centralnie umieszczonej żyły ochronnej Opona: guma ON5 lub ON4 wg PN-E- 29100, nierozprzestrzeniająca płomienia, o indeksie tlenowym >29
 • Kolor opony: czarny. 

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do zasilania urządzeń pracujących w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych i niemetanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka