OnGcekż-GW

Zapytaj o produkt

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej, uszczelniony 

Dane techniczne:

 • Przewód elektroenergetyczny górniczy (G) z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej (Gc), oponie z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia (On), z żyłami ekranowanymi (ekż), z uszczelnieniem wzdłużnym (W).
 • Najwyższa dopuszczalna temperatura pracy: 90°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze:
  żył roboczych: 3,2 kV
  żył pomocniczych: 2 kV
 • Maksymalna rezystancja żył pomocniczych:
  Dla 2,5 mm2 – 8,21 Ω/km
  Dla 4 mm2 – 5,09 Ω/km
 • Min. promień gięcia:
  6 x Ø przy instalowaniu na stałe
  10 x Ø do odbiorników ruchomych. 

Budowa:

 • Żyły robocze, ochronna i pomocnicze: miedziane, ocynowane, wielodrutowe kl 5 wg PN-EN 60228
 • Separator: folia poliestrowa na żyłach roboczych
 • Izolacja żył roboczych i pomocniczych: specjalna guma izolacyjna ciepłoodporna IEP wg PN-89/E-29100
 • Kolory żył:
  7 - żyłowe: żyły robocze: niebieska, naturalna, czerwona żyły pomocnicze: niebieska, naturalna, czerwona
  10 - żyłowe: żyły robocze: niebieska, naturalna, czerwona żyły pomocnicze: 2 x niebieska, 2 x naturalna, 2 x czerwona
 • Ekran na żyłach roboczych i powłoce żył pomocniczych: obwój z taśmy przewodzącej oraz oplot z drutów miedzianych ocynowanych o średnicy co najmniej 0,3 mm i przędzy z tworzywa sztucznego, o gęstości krycia min. 30 %
 • Powłoka żył pomocniczych: specjalna guma IZ lub IEP wg PN-89/E-29100
 • Wkładki: guma wulkanizowana
 • Uszczelnienie wzdłużne: taśma pęczniejąca pod wpływem wilgoci
 • Opona: specjalna guma ON4 według PN- 89/E-29100, nierozprzestrzeniająca płomienia, o indeksie tlenowym >29
 • Kolor opony: czarny. 

Zastosowanie:

Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Przewody do stosowania przy bezpośrednim kontakcie z wodą oraz przy wysokiej wilgotności. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka