OnG-Szn

Zapytaj o produkt

Elektroenergetyczny przewód górniczy dwużyłowy o izolacji i oponie gumowej

Dane techniczne:

 • Przewód oponowy (O), górniczy (G) z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy zwykłej oraz w oponie z gumy olejoodpornej, nierozprzestrzeniającej płomienia (n), szybowy (Sz), z elementami nośnymi (n).
 • Największa dopuszczalna temperatura pracy: 60°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze: 3 kV
 • Min. promień gięcia: 12 x Ø
 • Siła zrywająca element nośny: co najmniej 3 - krotna wartość masy rzeczywistej przewodu o długości 1 km.

Budowa:

 • Żyły: miedziane ocynowane wielodrutowe kl 5 wg PN-EN 60228
 • Element nośny: liny z drutów stalowych ocynkowanych o wytrzymałości na rozciąganie1600 MPa, wg PN-69/M- 80207 lub PN-69/M-80208
 • Izolacja: guma IZ wg PN-89/E-29100
 • Powłoka na elementach nośnych: guma IZ wg PN-89/E-29100
 • Kolory izolacji żył: czerwona, naturalna
 • Kolor powłoki na elementach nośnych: czarny
 • Ośrodek: skręcone żyły robocze i linki nośne
 • Opona: guma ON3 według PN-89/E- 29100, nierozprzestrzeniająca płomienia, o indeksie tlenowym >29
 • Kolor opony: czarny. 

Zastosowanie:

Kable do zasilania instalacji przy głębieniu szybów górniczych 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka