OnG jednożyłowy

Zapytaj o produkt

Elektroenergetyczny jednożyłowy przewód górniczy o izolacji i oponie gumowej 

Dane techniczne:

 • Przewód oponowy (O),górniczy (G) z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy zwykłej oraz oponie z gumy olejoodpornej, nierozprzestrzeniającej płomienia (n).
 • Najwyższa dopuszczalna temperatura pracy: 60°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze: 3,2 kV
 • Min. promień gięcia:
  6 x Ø przy instalowaniu na stałe
  10 x Ø do odbiorników ruchomych. 

Budowa:

 • Żyły: miedziane, ocynowane, wielodrutowe kl 5 wg PN-EN 60228
 • Izolacja: specjalna guma izolacyjna IZ wg PN-89/E-29100
 • Kolor żyły: naturalna
 • Opona: specjalna guma ON3 lub ON4 według PN-89/E-29100, uniepalniona, o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor opony: czarny. 

Zastosowanie:

Jednożyłowe przewody OnG są przeznaczone są do stosowania jako zasilające, wzmacniające i powrotne w trakcji elektrycznej dołowej, do zasilania górniczych lamp indukcyjnych oraz do połączeń lamp oświetlenia przekopów z przewodem ślizgowym trakcji elektrycznej. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka