O2nGcekż-G2

Zapytaj o produkt

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej z dwoma układami żył 

Dane techniczne:

 • Przewód elektroenergetyczny górniczy z dwoma układami żył (G2), z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej (Gc), oponie z gumy nierozprzestrzeniającej płomienia dwuwarstwowej z oplotem wzmacniającym (O2n), z żyłami ekranowanymi (ekż).
 • Największa dopuszczalna temperatura pracy: 90°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze:
  żył roboczych: 3,2 kV
  żył pomocniczych: 2 kV
 • Maksymalna rezystancja żył pomocniczych:
  Dla 2,5 mm2 – 8,21 Ω/km
 • Dla 4 mm2 – 5,09 Ω/km
 • Min. promień gięcia:
  6 x Ø przy instalowaniu na stałe
  10 x Ø do odbiorników ruchomych 

Budowa:

 • Żyły robocze i pomocnicze: miedziane lub miedziane ocynowane, wielodrutowe kl 5 wg PN-EN 60228
 • Żyła ochronna: w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych i przędzy z tworzywa sztucznego umieszczonego na powłoce żył pomocniczych oraz na żyłach roboczych
 • Separator: folia poliestrowa na żyłach roboczych Izolacja żył roboczych i pomocniczych: guma izolacyjna ciepłoodporna IEP wg PN-89/E-29100
 • Kolory żył: wg tabeli
 • Obwój żył roboczych izolowanych: folia poliestrowa
 • Ekran na żyłach roboczych i na powłoce żył pomocniczych: w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o średnicy co najmniej 0,3 mm i przędzy z tworzywa sztucznego, o gęstości krycia min. 65 % Powłoka żył pomocniczych: guma IZ lub IEP wg PN-89/E-29100
 • Rdzeń: guma IZ lub IEP wg PN-89/E- 29100
 • Oplot wzmacniający: włókna poliamidowe lub z innego tworzywa o łącznej minimalnej sile zrywającej 1260 N
 • Opona: specjalna guma ON4 według PN- 89/E-29100-dwuwarstwowa z oplotem wzmacniającym, nierozprzestrzeniająca płomienia, o indeksie tlenowym >29
 • Kolor opony: czarny.

Zastosowanie:

Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka